กองสลากยืนยันออกหวย 17 มกราคม 2564 แทนหวยสัญจร เพราะพิษโควิด-19

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกมายืนยันแล้วว่า การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับ หวย งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 จะไม่มีการเลื่อนออกรางวัล ยังคงดำเนินการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ในงวดดังกล่าวต่อไป โดยจะทำการออกสลาก ณ สำนักงานสลากกินแบ่ง สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ทดแทนการ ออกรางวัลสลากสัญจร

ตามกำหนดการเดิมแล้ว กองสลาก เตรียมจัดการออกรางวัลสลากสัญจรประจำปี 2564 โดยมีกำหนดการการออกสลากสัญจรใน 3 จังหวัด ดังนี้

  • งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดชุมพร
  • งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 จังหวัดมหาสารคาม
  • งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 จังหวัดลำปาง

โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยืนยันแล้วว่า การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่มีการงดออกรางวัล แม้ว่าช่วงเวลานี้ จะมีเหตุการณ์การกลับมาระบาดของโรค covid-19 แต่กระนั้น จะทำการยกเลิก การออกรางวัลสลากสัญจร ในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในงวดดังกล่าวจะทำการออกรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ทดแทน เพื่อเป็นการทำตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องมาตรการป้องกันการระบายของโรคโควิด-19

สรุป สำนักงานกินแบ่งรัฐบาล ยังคงดำเนินการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ในงวด 17 มกราคม 2564 และงวด 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามปกติ